תפריט בוקר \\ מוגש עד 17:00

תפריט קבוע \\ מוגש כל היום

תפריט שתיה \\ מוגש כל היום

© Michelangelo. All Rights Reserved

Created by Itamar Eyal // Photos by Gilad Bar

  • Facebook
  • Instagram